Missie

Onze missie is om samen met andere christenen de Geneefse Psalmen nieuw leven in te blazen. We doen dat door zowel hertalingen als uitvoeringen gratis aan te bieden. We willen de kerken met Levensliederen.net dienen, zowel door de site levensliederen.net als het boek Levensliederen.

Nieuw leven
De eeuwenoude melodieën verdienen het om beluisterd en gezongen te blijven worden. De teksten daarentegen zijn in de praktijk vaak verouderd en verdienen ook iets, namelijk een frisse update. In de afgelopen jaren hebben we hieraan gewerkt en zijn de eerste 25 hertalingen goed bevonden om te worden gepubliceerd.

Samen
We hopen dat andere christenen geïnspireerd worden aan deze site mee te werken. Hoe? Door zelf opnames te maken van een of meerdere hertalingen, en deze op te sturen naar de redactie van Levensliederen.net (zie Contact). Bij voldoende kwaliteit wordt jouw of jullie opname op de site Levensliederen.net geplaatst.
Daarnaast kunnen er hertaalvoorstellen worden ingediend. De teksten van de Levensliederen vinden we mooi en kwalitatief goed, maar ze staan voor de komende jaren niet in beton gebeiteld. Taal verandert en de mens is creatief. Met elkaar worden de Levensliederen nog mooier. Het criterium hierbij is kwaliteit, zowel wat betreft de teksten als de mate van zingbaarheid.

Gratis
Op Levensliederen.net zijn zowel hertalingen als uitvoeringen van de Geneefse Psalmen te vinden. Deze hertalingen zijn in PDF te downloaden. Ook is bij elke Psalm een verwerking voor gesprek, Bijbelstudie en gebed te downloaden.
Nergens rust een copyright op. Alles op deze site is vrij te gebruiken, zowel voor persoonlijk gebruik als voor gebruik in de kerken. Wij zouden het waarderen als de hertalingen tijdens de samenkomsten onder de naam ‘Levensliederen Psalm x’ worden getoond.
Mocht je dit project financieel willen ondersteunen, dan is de meest logische manier om dat te doen door het boek Levensliederen te kopen. Op die manier wordt een gedeelte van de onkosten vergoed die voor deze hertalingen worden gemaakt.

Dienen
We hopen dat beamteams, liturgen, voorgangers en andere geïnteresseerden Levensliederen.net regelmatig checken op updates van de Psalmteksten. We willen de kerken graag dienen met kwalitatief goede Levensliederen die zich blijven doorontwikkelen.

Het boek
Bij de site hoort het boek Levensliederen. Daarin vind je naast de 25 (eerste) hertalingen ook een overdenking met de betekenis van de Psalm voor vandaag. Het boek onderscheidt zich van veel andere Psalmoverdenkingen door de consequente en (ongetwijfeld) verrassende koppeling tussen de Psalm en Gods goede nieuws: het evangelie van Jezus.
Het boek is te koop bij de christelijke boekhandel of hier te bestellen.